Coaching


Wij willen een bijdrage leveren aan een samenleving waar mensen hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen.

 Wij staan voor:

  • Interactie: we lokken reactie uit, discreet vanuit een positieve stijl.
  • Open-mindset:  signalen van mensen opvangen en er op inspelen. Durven het pad te verlaten, en er weer opkomen.
  • Humor: situationeel, gevat, met respect en ervaring.
  • Language: oog en gevoel voor totale communicatie, gezicht, handen, lichaamshouding, bewegingen en taal.
  • Ervaring: ons team bestaat uit geloofwaardige, authentieke mensen met een sterke voorkeur  voor samenspel en positieve interactie.
  • Timingelk traject wordt vastgelegd in duidelijke blokken. Met ruimte voor inspiratie, improvisatie en interactie.
  • Integratie: een duurzaam effect op het gebied van positieve attitude, gezondheid en motivatie bereiken. Voor de klant(en), maar ook de leefomgeving.
  • Participatie: de klant(en) is/zijn zelf verantwoordelijk voor het veranderproces. Sleutel is het beleven van eigen successen.
  • Evolvewe beheersen onze onderwerpen en zijn continu opzoek naar nieuwe evoluties en invloeden.