7 voorwaarden voor succes


  1. Contact als rode draad, positief uitdagend richting zelfverantwoordelijkheid.
  2. Laagdrempelig: door de eenvoud van onze boodschap en de moduleerbaarheid van onze interventies.
  3. Commitment: ruimte in tijd. Dit levert vertrouwen op.
  4. Duurzaamheid en opvolging: Alle acties kaderen in een lange termijnvisie. Verankering van nieuw gedrag, verandering van gewoontes tot energieke routines.
  5. Analyse en strategie: eerst kernpatronen identificeren  en  vervolgens handelen (i³-methodiek).
  6. Op maat: iedere opdrachtgever cq. klant bepaalt samen met ons hoe een traject er uit ziet. Ons uurtarief is passend.
  7. Meten is weten: Het resultaat wordt inzichtelijk gemaakt.