buurtcoaching


Waarom?

Samenwonen in een buurt met anderen gaat in de regel automatisch. Wat nu wanneer je het gevoel hebt dat je woongenot wordt aangetast? Waar liggen je verwachtingen? Wanneer ga je over tot actie, of ben je reactief? Wat doe je wanneer jij als “lastig” wordt ervaren door anderen, de buurt en autoriteiten?

Vaak wordt er lang gewacht met het communiceren over dit soort situaties, waardoor emoties de overhand krijgen.

honéeplus zorgt samen met de bewoners voor versterking van het woon- en leefklimaat. Dit resulteert in rust en balans. Elke bewoner mag er zijn en heeft recht op zijn eigen veilige leefomgeving in de buurt.