jongerencoaching


Waarom?

Onze inzet is dat kinderen kansrijk opgroeien en hun kansen kunnen pakken. We willen dat jongeren meepraten, meedenken en meedoen. Zo ver is het nog niet voor iedereen. Soms brengt één gesprek een kind in beweging. Soms is meer nodig en gaat de coach in gesprek met de jongere(n) en/of hun groep, ook op de vindplaatsen buiten. honéeplus geeft actief structuur en richting.